De vereniging ABS Bathmen

De Algemene Bathmense Sportvereniging is opgericht op 7 augustus 1930.
Binnen de vereniging ABS worden op dit moment de volgende 8 sporten beoefend:

  • Badminton
  • Gymnastiek & Jazzdance
  • Handbal
  • Judo
  • Trimmen
  • Voetbal
  • Volleybal
  • Zwemmen

De vereniging is een omni vereniging, waarin het algemeen bestuur verantwoordelijk is voor de algehele gang van zaken in de vereniging.
Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, gaat overeenkomsten aan en co├Ârdineert de activiteiten en initiatieven van de sporttakken.
Daarnaast heeft elke sporttak zijn eigen bestuur waarin de zaken die betrekking hebben op de betreffende sporttak aan de orde komen.
De sporttakbesturen hebben een grote mate van zelfstandigheid.

De vereniging heeft ongeveer 1400 leden.
De sporttakken varieren in grootte van ca. 12 tot meer dan 600 leden.