Vergaderschema 2019

Vergaderingen AB - donderdag 25 april

Raad van Overleg - woensdag 8 mei

Vergaderingen AB - donderdag 23 mei

Overleg met de sporttakken voetbal, volleybal en handbal - donderdag 20 juni

Overleg met de sporttak Gym (voor AB vergadering) - donderdag 27 juni

Vergaderingen AB - donderdag 27 juni

Vergaderingen AB - donderdag 26 september

Raad van Overleg - woensdag 9 oktober

Vergaderingen AB - donderdag 31 oktober

Algemene Leden Vergadering - woensdag 20 november

Vergaderingen AB - donderdag 19 december

Meer informatie over dit vergaderschema is verkrijgbaar bij:
Secretaris Niels ten Katen

Telefoon: 0570- 541122