Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van ABS wordt gekozen door de seniorleden van de vereniging.
Leden van de sporttakbesturen kunnen hierin geen zitting hebben.

Het algemeen bestuur is thans als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. W.G.M. (Willem) Berends
Telefoon: 0570-542357
email: willem.berends@home.nl

Secretaris: Dhr. N.H.H.  (Niels) ten Katen
Telefoon: 0570-541122
email: secretaris.abs@ziggo.nl

Penningmeester: Dhr. H.A. (Henk) van der Haar
Telefoon: 0570-543067
email: van.der.haar.henk@kpnmail.nl

2e penningmeester: Dhr. C.C.E.M. (Kees) Bilkes
Telefoon: 0570-541930
email: hannibil@outlook.com

2e voorzitter: Mw. M. (Miret) Schierboom
Telefoon: 06-29188720
email: miret08@hotmail.com

Bestuurslid: Dhr. W.A. (Wim) Holmer
Telefoon: 0570-541135
email: fam-holmer@home.nl

Bestuurslid: vacant

Kantinebeheer: Dhr. H. (Harry) Esmeijer
Telefoon: 06-46306621