Sport, maar ook gezelligheid kent bij ABS geen tijd!

De Algemene Bathmense Sportvereniging ( ABS ) organiseert, bevordert en faciliteert sportbeoefening in ruime zin binnen Bathmen en naaste omgeving. Zij heeft daartoe als Omni-vereniging een 8- tal vrijwel zelfstandig opererende sporttakken met eigen besturen ingesteld en streeft zo naar een gezonde basis en continuering van de vereniging.  De verschillende sporttakken zijn voor het beoefenen van hun sport in competitie- en wedstrijdverband aangesloten bij de respectievelijke sportbonden van de NSF.

ABS kent anno 2017 ruim 1500 leden. Om de leden zo optimaal mogelijk te laten sporten,  zorgt de vereniging voor de realisatie en instandhouding van de nodige voorzieningen en faciliteiten, waaronder sportpark De Looenk en sporthal De Uutvlog.